UDRUŽENJA BUSOVAČE

U našoj općini Busovača djeluje 27 aktivnih udruženja starijih i mladih koji teže ka održavanju kulturnih i modernih aktivnosti. Ta udruženja su:

ABF BUSOVAČA,

UDRUGA ”DAR SRCA”,

OMLADINSKO UDRUŽENJE ”AKTIVA”,

BOŠNJAČKA ZAJEDNICA KULTURE ”PREPOROD”,

HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO ”NAPREDAK”,

MAŽORETKINJE HKD “NAPREDAK”,

UDRUŽENJE PENZIONERA OPĆINE BUSOVAČA,

UDRUGA ZA ODRŽIVI RAZVOJ ”UZOR”,

CRVENI KRIŽ OPĆINE BUSOVAČA,

HUMANITARNA ORGANIZACIJA ”BUDI DIO HAJRA”,

UDRUŽENJE MLADIH ”PRINCIP” ,

UDRUGA “MLADI ZAJEDNO”,

UDRUGA “ŽENA ŽENI PRIJATELJ”,

UDRUGA “EKO-BUS”,

UDRUŽENJE PČELARA I POLJOPRIVREDNIKA “KAĆUNI” KAĆUNI,

“EKO MLADI” GUSTI GRAB,

UDRUGA INICIJATIVA RAZVOJA I EDUKACIJE MLADIH – IREM,

EKOLOŠKA UDRUGA GRAĐANA “BUSOVAČKA PLANINA”,

UDRUGA “COSMOS”,

UDRUŽENJE GRAĐANA “SLOGA 2013”,

UDRUŽENJE “MOSTOVI BUDUĆNOSTI”,

UDRUŽENJE CIVILNIH ŽRTAVA RATA OPĆINE BUSOVAČA,

UDRUŽENJE ŽENA “RADOST” LUGOVI,

UDRUŽENJE MALINARA BUSOVAČA,

FOTO-KLUB BUSOVAČA.