UDRUŽENJA

U Medžlisu Islamske zajednice Busovača imamo tri udruženja, a to su:

MREŽA MLADIH MIZ BUSOVAČA,

ODJEL ZA BRAK, PORODICU I ŽENSKI AKTIVIZAM,

ŠKOLA KUR’ANA.