TURBETA

Vođeni različitim motivima, ljudi širom svijeta posjećuju turbeta i mezare šehida i evlija. U Bosni i Hercegovini je, također, prisutna tradicija posjećivanja turbeta čuvenih alima, dobrotvora, evlija i šehida. Na području općine Busovača imamo 3 turbeta: turbe na Grabljuturbe Abdul-Mumina Šljivića i turbe u Hozanovićima. Naime, o turbetu u Hozanovićima nema podataka kada je izgrađen i ko je ukopan tu.