TURBE U GRABLJU

Za turbe u Grablju se ne zna kome pripada. Poznato je kao i turbe neznanih šehida. Mnogi koji stanu pokraj tog turbeta u njega ubace novčić. U ovome turbetu nalaze se dva mezara za koje se, takoðer, ne zna ko je tu ukopan. Iznad mezara nalaze se veliki nišani, a iznad jednog nišana je savijeni mač, koji nam govori da je tu ukopan šehid-gazija. Poznato je da su ispred ovog turbeta žene za vrijeme suše učile dovu za kišu i u usmenim predajama se govori kako nije zapamćeno da kiša poslije dove nije pala.