TURBE ABDUL-MUMINA ŠLJIVIĆA

Turbe Abdul-Mumina Šljivića nalazi se u mjestu Gudelj, Busovača. Staro je preko 300 godina. Unutar turbeta nalaze se dvije grobnice sa malim nišanima. Na jedom od nišana sa gotovo izbljeđenim slovima može se pročitati da je tu ukopan Busovljanin Abdul-Mumin Šljivić, dok se na drugom može samo pročitati: “On je vječan…”. Turbe je obnovljeno iz temelja 2014. godine.