TISOVAC

Na samo 5 km od Busovače nalazi se Tisovac do kojeg se može doći dobrom cestom i mjesto je koje je prije rata bilo omiljeno odredište, ne samo građana Busovače, već i susjednih općina.

Mnogo je vikend sadržaja, ali i objekata koji nude rekreativne sadržaje. Inače, očekuje se da će u bliskoj budućnosti ugostiteljski i smještajni kapaciteti na ovoj lokaciji biti pušteni u rad, što će upotpuniti ponudu Tisovca.

Izvor: Grad Busovača (04.04.2021.)