TEKIJE

Tekije koje pripadaju džematu Busovača su:

TEKIJA VUKELJIĆI  , TEKIJA MESUDIJA