ŠKOLE BUSOVAČE

Naša općina posjeduje tri osnovne i dvije srednje škole:

OŠ BUSOVAČA,

OŠ KAĆUNI,

OŠ KAONIK,

MSŠ BUSOVAČA,

SŠ BUSOVAČA.

Izvor: osbusovaca.ba (04.04.2021.)