ŠKOLA KUR’ANA

Škola Kur’ana je program koji se razvio iz odjela edukacije o vjeri, a namijenjen je svima koje žele naučiti pravilno čitati Kur’an. Program Škole Kur’ana obuhvata nekoliko stepena edukacije: učenje arapskog pisma, učenje tedžvidskih pravila, primjena tedžvidskih pravila te učenje dijelova Kur’ana napamet. Školu Kur’ana vodi dr.hfz. Adnan Srebrenica.

Izvor slike: Facebook stranica Mreže mladih MIZ Busovača (04.04.2021)