PRAVOSLAVNA CRKVA

U našem gradu ima jedna pravoslavna crkva.

CRKVA SV.ILIJE