PLANINARSKO DRUŠTVO “TIM”

Planinarsko društvo ”Tim”  utemeljeno je 28. 4. 2016.godine. Utemeljioci društva bili su: Tomislav Krišto, Ivo Vučić-Šjor i Miro Vujica. Prvi predsjednik društva bio je Ivan Kuna. Sadašnji predsjednik je Ljuban Grubešić, dopredsjednik Stipo Jurić, a sekretar Goran Prusac. Iz redova našeg društva formirana je i Gorska služba spašavanja (GSS Busovača) koja broji 140 članova. Posjedujemo Planinarski dom ”Peska” koji se nalazi na udaljenosti od 8 km od grada Busovača na relaciji Busovača – Busovačka planina. Dom je na visini od 735 m, ima kapacitet deset ležaja i još je u fazi izgradnje. Područje oko planinarskog doma nalazi se pod mješovitom šumom bjelogoričnog i crnogoričnog drveta. Na ovom području nalazi se veliki broj izvora, potoka, slapova, vidikovaca i starih rudnika kvarca, kao i nalazišta rijetkog i cijenjenog minerala hijelofan. Na lokalitetu Tisovačke planine, iznad Crnog potoka, nalaze se ostaci srednjovjekovnog grada Medvjedgrada, za kojeg se smatra da potiče još iz Rimskog doba. Isto tako, područje je poznato po raznolikosti biljnog svijeta,  gdje utočište nalaze mnoge životinjske vrste od sitne do krupne divljači. PD „Tim“ je mlado društvo koje trenutno broji  130 članova od kojih je značajan broj mladih ljudi. Cilj je potaknuti što više ljudi  da kroz planinarenje pronađu zdraviji i kvalitetniji način života. Ovo društvo posebno se ističe u radu s djecom i mladima u saradnji s Osnovnom i Srednjom školom Busovača, Crvenim križem općina Busovača i Kiseljak, te Civilnom zaštitom općine Busovača. PD „Tim“ Busovača radi na očuvanju i razvoju  tradicije i povijesti Hrvata Bosne i Hercegovine organizirajući  pohode koji imaju za cilj upoznati mlade ljude s našom bogatom tradicijom. Tradicionalno organiziraju pohode na Kraljevski grad Bobovac, pohod na Grob Divi Grabovčevoj na Vran-planini, pohod na planinu Zahor gdje su se skrivali bosanski franjevci za vrijeme Osmanlijske okupacije u BiH, hodočaste u Jajce, Međugorje, Sinj i Vukovar. Od 2016. godine već tradicionalno donosimo Betlehemsko svjetlo mira i ljubavi u župnu crkvu sv. Ante u Busovači. Betlehemsko svjetlo mira pronose planinari diljem svijeta kako bi promicali mir i dobro. Također, svake godine krajem februara održavamo Memorijalni pohod ”Miro Vujica” u čast tragično preminulog našeg planinara, na kojem se okupi veliki broj planinara. Cilj ovog društva je doprinijeti promociji i razvoju općine Busovača na način promocije prirodnih ljepota, rijeka, Busovačke planine, Zahora, Huma, Pridolaca. Dosadašnji rad je dokazao da ovo društvo doprinosi cjelokupnoj i boljoj slici naše Općine kako u našoj zemlji, tako i u zemljama u okruženju. Busovačka planina se nalazi jugozapadno od grada Busovače. Dio je  masivnog planinskog prostora Vraničke grupe. Jedna je od najbogatijih  planina po nalazištu minerala i kristala, a posebno vrijedan je hijelofan. Busovačka planina je vrlo pristupačna  i pitoma, najviši vrh je ”Suhe jele” ili ”Čardak” (1.650 metara). Klima ove planine je umjerena, s obiljem oborina, a samim time bogatim biljnim i životinjskim svijetom. Na Busovačkim stajama od 2006. godine nalazi se ski-centar udaljen 19 km od grada Busovača, na visini od 1.500 do 1.650 m n/v. Na Pridolcima se nalazi ski-centar i vikend naselje na 1200 metara m/nv, a samo 4 km dalje prelijepi Slapovi Kozice, te nedaleko odatle u mjestu Vukeljići nalazi se najstarija tekija na Balkanu. Planina Zahor je sa svojim vrhom Bandera 1478 metara druga po visini na našem području, a na njoj se na tromeđi Busovača, Kiseljak i Fojnica nalazi stari grad Kaštele koje su pod zaštitom države. Zatim, na tromeđi Busovače, Zenice i Kaknja nalazi se planina Hum na 1280 m/nv. Najvažnije staze do pomenutih vrhova, vidikovaca i atraktivnih mjesta su markirana, ali ima još jako puno posla na markiranju staza i postavljanju tabli s putokazima te informativnih tabli.