OSNOVNE ŠKOLE

Na općini Busovača postoje tri osnovne škole. Pored ovih škola postoje i područne škole u okolini Busovače koje pripadaju navedenim školama:

OŠ BUSOVAČAOŠ KAĆUNIOŠ KAONIK .

Izvor : https://osbusovaca.ba (19.03.2021 )
Izvor: https://osbusovaca.ba (19.03.2021 )