OŠ KAONIK

Historija osnovne škole u Kaoniku, općina Busovača, počinje 1976. godine, kada je osnovana Osnovna škola “Mirko Vejnović”. Pored matične škole u Kaoniku, škola je obuhvatala i područne škole u Barama, Katićima i Putišu.

Kao pravni nasljednik Osnovne škole ”M. Vejnović”, 1994. godine osnovana je Osnovna škola  ”Kaonik” s matičnom školom u Kaoniku i područnom školom u Barama. Osnovna škola “Kaonik” radi prema nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku. Nastava se izvodi prema devetogodišnjem programu obrazovanja.

Izvor: OŠ Kaonik (19.3.2021.)