OŠ BUSOVAČA

Osnovna škola Busovača je jedna od većih osnovnih škola u Busovači. Nalazi se u ulici 1. mart/ožujak Busovača, Bosna i Hercegovina.

Utemeljena je 1892. godine.

Kontakti:
email: o.s.busovaca@gmail.com
m.me/OsnovnaSkolaBusovaca
broj: 030 733-095