NOVA DŽAMIJA U PUTIŠU

Imami koji su bili u službi u ovom džematu su: Salih ef. Šabanović, Mustafa ef. Heleg, Omer ef. Neslanović, Uzejr ef. Klisura, Muhamed ef. Lopo, Elvedin ef. Ibrahimspahić i Nedim ef. Klisura (trenutni imam u novoj džamiji) i Emin ef. Koluh (trenutni imam u staroj džamiji).Od vakufske imovine džemat posjeduje: dvije džamije, mesdžide u Lončarima, Merdanima, Stranama, Jelinku i Grablju sa  gasulhanama, turbe u Grablju, imamsku kuća sa mektebom i mezarjima u svakom naselju.

Izvor: MIZ Busovača (04.04.2021)