MREŽA MLADIH MIZ BUSOVAČA

Mreža mladih je projekat Islamske zajednice pokrenut 2016. godine s područja Muftijstva sarajevskog. Vremenom se projekat širio na sve medžlise u domovini, ali i dijaspori.  Zbog svog inovativnog pristupa u radu, lijepo je prihvaćena u javnosti i za nju se kaže da je jedan od najboljih projekata Islamske zajednice u posljednjih nekoliko godina. Zašto je Mreža mladih potrebna Islamskoj zajednici i društvu u cjelini? Misija Islamske zajednice je briga o vjerskom životu svih generacija svojih vjernika, tj. djece, omladine, srednjeg i starijeg uzrasta vjerničke populacije. Ako ona zataji u svom radu sa bilo kojim od ovih segmenata vjerničke populacije, šta se dešava ili šta će se desiti? Odgovor je jednostavan. Ona nije izvršila svoju misiju a društvo ima problem, posebno ako taj propust bude u radu s najvažnijom od ovih kategorija a to je omladina. Zato je cilj Mreže mladih da kod mladih ljudi izgradi i očuva islamski identitet, ojača svijest o važnosti islamskog morala i islamskog načina života.  Zatim, priprema mladih za cjeloživotno učenje i življenje vjere, kao i njihovo aktivnije uključivanje u Zajednicu i životne tokove. Zbog svega ovoga vizija Mreže mladih je izgradnja mreže mladih lidera koji će, uz Božiju pomoć, u dogledno vrijeme u svojim profesijama i zanimanjima biti prepoznatljivi kao čestiti i pošteni ljudi spremni služiti svojoj Zajednici i pokrenuti svoju domovinu naprijed rukovodeći se univerzalnim islamskim vrijednostima. Mladi svoju Zajednicu većinom doživljavaju kroz njen društveno-socijalni angažman, a njen doprinos vide u dimenzijama njena djelovanja kao što je: moralno-duhovna obnova našega društva, razvijanje novih oblika zajedništva, odgojna briga za mlade, ponuda alternativnih sadržaja na području muzike, filma, umjetnosti, književnosti te drugih oblika stvaralaštva, otvaranje različitih savjetovališta koja bi bila na usluzi svima, djelotvorniji utjecaj na donošenje važnih zakona u našem društvu, promocija i podržavanje nade u bolju budućnost. Mreža mladih će kroz taj doživljaj pokušavati na adekvatne, konkretne i kontinuirane načine odgovarati na pitanja i dileme mladih i ponuditi im puno i zasluženo mjesto u Islamskoj zajednici. Mreža mladih busovačkog Medžlisa je već kroz mnoge kulturne, društvene i sporstke aktivnosti pokazala zrelost u radu te odlučnost da se glas mladih unutar Zajednice čuje, a s druge strane rukovodstvo Medžlisa će se uvijek truditi da taj glas unutar Zajednice ima ko čuti. Mreža mladih Medžlisa IZ-e Busovača  oformljena je 2017. godine kao odgovor Zajednice na kompleksno stanje naših mladih, a u potrazi za rješenjima i modelima, pri čemu se takav položaj mladih uzima kao izazov za promišljanje i stvaranje novih modela. Od Zajednice se zahtijevala promjena, ne samo modela, nego cijele paradigme rada sa mladima i na tom tragu jeste i aktiviranje Mreže mladih. Koordinator Mreže mladih MIZ Busovača je Samir Srebrenica, profesor Islamske vjeronauke.

Izvor: Mreža mladih MIZ Busovača (04.04.2021)