KOZICA

Rijeka Kozica izvire na planini Vranici. Protječe kroz Busovaču i pritoka je rijeke Lašve. Na rijeci se nalaze dvije MHE, po jedna u gornjem i donjem toku. Na rijeci se nalaze tri vodopada.