KLUB BORILAČKIH VJEŠTINA “SENSEI”

Klub borilačkih vještina ”Sensei” osnovan je 2007. godine sa sljedećim ciljevima:

– razvoj o omasovljenju Jiu Jitsu kao sporta i vještina kao i drugih borilačkih vještina na području našeg kantona;
– animiranje, uvježbavanje i treniranje djece, omladine i odraslih za profesionalno bavljenje Jiu Jitsu;
– sportsko vaspitanje mladih;
– organizacija i učešće na lokalnim, kantonalnim, državnim, federalnim i međunarodnim natjecanjima;
– pružanje pomoći u humanitarnim akcijama;
– širenja i podizanje nivoa sportske, tjelesne i zdravstvene kulture svojih članova.

Jiu Jitsu se karakteriše upotrebom napada napadača protiv njega usmeravajući ga na način koji bi aplikator preferirao (a ne napadač). Metode Jiu Jitsu-a uključuju udaranje, bacanje, zadržavanje, zglobovi, oružje i rušenje. Zaista je najpoznatiji po svojoj efikasnosti protiv oružja, upotrebe bacanja. Osnovni princip Ju Jutsu vještine svodi se na suprostavljanje napadu protivnika po principu „snagom na snagu“, ali tako da se protivnikov napad racionalno konvertuje u energiju koja se obrnutim procesom upotrebljava protiv samog protivnika. Jiu Jitsu obuhvata borbu u stojećem stavu ili na zemlji, uz korištenje udaraca, hvatova, bacanja, poluga, gušenja, upotrebu hladnog oružja poput noževa i štapova. Iz Jiu jutsu-a su proizašli džudo, aikido, karate, brazilska džiudžica, a uticao je na razne borilačke vještine kao što su sambo, krav maga, nindjucu i druge. KBV “Sensei” je član Sportskog saveza općine Busovača. Također, suosnivač je Jiu Jitsu Saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Dugi niz godina učestvovali su na natjecanjima širom BiH, kao i u zemljama Europske unije.

Izvor: Facebook stranica Kluba borilačkih vještina “Sensei” (04.04.2021)