KLUB BORILAČKIH VJEŠTINA “BUDOKA”

Osnovan je 30. 8. 2020 godine, a registrovan 18. 9. 2020 godine. Orijentiran na karate kao borilačku vještinu i kao sportski amaterski klub, koji za sada jedini u BiH promovira i prakticira: styll „ Shitoryu Karate Do Shitokai“( šitoryu Karate Do Šitokai). Shitō-ryū oblik je karatea koji je 1934. godine osnovao Kenwa Mabuni koji je sinteza različitih okinavskih škola borilačkih vještina. U svijetu karatea na svjetskoj razini, zadnjih desetak godina došlo je do nagle ekspanzije stilova karate porijeklom sa Okinave. Jedan od reprezantativnih stilova je upravo SHITORYU  kao sinteza stilova. Vježbajući ovaj stil kroz KATE (oko 70 kata) upoznajemo kompletnu povijest karatea nastalog kao posljedica miješanja kineskih i japanskih kultura. Neke od KATA porijeklom iz Kine ostale su gotovo nepromijenjene. To je jako interesantno područje izučavanja i objedinjava Kung Fu stilove WUSHU-a, Wing Chuna , Baqua Zong , Chen stil Thai Chi itd. s karateom. Također, kroz kate se mogu uvježbati elementi borilačkih vještina koji su isti kao u Jiu Jittsu-u i Judo-u. Posebno su značajne kate Kobudo, a mi za sada radimo na Bo Katama (kate sa štapom) koje su u programu vježbanja u našem klubu. U radu smo ostvarili izvanrednu suradnju sa KBV ”Sensei” Busovača. U domeni programa rada i odobrenja za rad i vježbanje ovog stila u našem klubu imam podršku i povjerenje i od Svjetskog Šitoryu Karate Do Šitokai Federacije, kao i Hrvatskog Šitoryu Karate Do Saveza na čelu s tehničkim direktorom g. Bogdan Lipić 7th DAN Shihan ovlašten od W.S.K.F. zaduženim za područje bivše Jugoslavije i Austrije. Promoviranje  ove vještine ćemo ostvarivati na natjecanjima u WKF Karate Savezu FBiH. Borilačke Vještine ( Martial Arts) nemaju granice u smislu proučavanja, vježbanja i prezentacije, tako da će, zavisno od afiniteta pojedinih studenata, klub surađivati sa svim udruženjima koja su zainteresirana za promoviranje borilačkih vještina, kao puta ka savršenstvu (Shin Gi Thai-ljudske misli, tehnike i tijela).