IZLETIŠTA BUSOVAČE

U našem gradu Busovača postoje mnogobrojna izletišta. Mi smo izdvojili neka od najposjećenijih:

ZAHOR

TISOVAC

Izvor: https://grad-busovaca.com/suncana-nedjelja-u-ravni-tisovcu-i-kupresu/    (02.02.2021.)

SKRADNO

HUM

REVIR

JELINAK