IVANČICA

Ivančica je rijeka koja već stoljećima krasi našu Busovaču. Sačinjavaju je lokalni potoci koji dotječu sa planina Busovačke i Pridolaca koji se spajaju u mjestu Tisovac. Pritoka je rijeke Lašve.