FUDBALSKI KLUBOVI

U našem gradu imamo tri fudbalska kluba, a to su:

FK KAĆUNI, NK BUSOVAČA i OFK LUGOVI.