FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED (FSR)

60-ih godina prošlog vijeka u Franjevačkoj Provinciji Bosni Srebrenoj javlja se Franjevački svjetovni red. U taj red stupaju svi muškarci i žene stariji od 30 godina koji žele svoj život graditi na Evanđelju na način kako je to sveti Franjo činio. Žele biti kvasac Evanđelja u svijetu i vremenu u kojem žive.

Djelovanje FSR je zaista veliko. Aktivno dolaze na svete mise na kojima čitaju svete tekstove i pjevaju. Organiziraju razne humanitarne akcije pomažući ljudima u potrebi, hodočašća, odlaske na proslave patrona susjednih župa.

Susret Franjevačkog svjetovnog reda je svake mlade nedjelje. Nakon što završi pučka sveta misa, imaju susret na kojem izlažu razne zanimljive teme duhovnog, ali i svjetovnog karaktera korisnog za život.