CRVENI KRIŽ OPĆINE BUSOVAČA

Crveni križ međunarodna je humanitarna organizacija sa sjedištem u Ženevi. Utemeljio ju je Henri Dunant U svakoj državi postoji samo jedan nacionalni Crveni križ (koji se dijeli na gradske i općinske organizacije itd.), a nacionalna društva ujedinjuju se u Međunarodnu federaciju Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Uloga Međunarodne federacije je pomaganje razvoja humanitarnih djelatnosti nacionalnih društava, koordinacija njihovim operacijama pomoći žrtvama prirodnih katastrofa (zemljotresi, poplave, požari…), te da se brine za izbjeglice izvan područja sukoba. Zadatak joj je, također, edukacija ljudi o Pokretu. Glavne aktivnosti Crvenog križa su osposobljavanje građana za pružanje prve pomoći, dobrovoljno davalaštvo krvi, priprema i odgovor građana na prirodne i druge nesreće, edukacija opće populacije o zdravlju u zajednici, upozoravanje na opasnost od mina, rad sa mladima, kao i  humanitarno-socijalne djelatnosti.

Izvor: Facebook stranica Crveni Križ Općine Busovača (04.04.2021)