BUSOVAČKA

Busovačka planina se prema jugu proteže od Vranice, a na zapadu do Krušćice. Nalazi se na nadmorskoj visini od 1500-1650 metara. Busovačka planina je vrlo pristupačna i pitoma, najviši vrh je ”Suhe jele” ili ”Čardak” (1.650 metara). Klima ove planine je umjerena, s obiljem oborina, a samim time bogatim biljnim i životinjskim svijetom. Na Busovačkim stajama od 2006. godine nalazi se ski-centar udaljen 19 km od grada Busovača.

Po svojoj geološkoj strukturi pripada u stara vulkanska rudonosna gorja, a jedna je od najbogatijih bh. planina po mineralima i kristalima. Obiluje izvorima pitke vode, planinskim potocima, bogatim šumama, florom i faunom, umjerenom planinskom klimom, što sve čini ovaj lokalitet pogodnim za boravak u prirodnom ambijentu, te veliki potencijal za planinarstvo.  Skijalište je otvoreno 2006. godine sa ski-liftom dužine 800 metara i baby-liftom od 400 metara. Na Busovačkoj planini nalaze se 3 motela te nekoliko vikendica. 

Izvor: GRAD BUSOVAČA (04.04.2021)