LIČNA KARTA BUSOVAČE

Busovača je općina u srcu Bosne i Hercegovine, zauzima centralni geografski položaj povezivanja teritorije Bosne i Hercegovine te  Srednjobosanskog kantona. Srce je glavni pokretač organizma. Ako ne radi učinkovito, onemogućava rad ostalog. Da li smo nerazvijeno društvo, jer Busovača nije razvijena? Ne znamo, ali smo uvjereni da možemo bolje. Lokacija naše Busovače  vijekovima unazad bila je jedina komunikacija između sarajevske i hercegovačke teritorije s jedne strane ka travničko-bugojanskom, zeničko-tešanjskom teritoriju i tuzlanskoj regiji na drugoj strani, dok je danas, slobodno možemo reći, jedno od najprometnijih naselja u BiH.

U Lašvanskoj dolini smješteno je svih 47 naselja Općine koja se prvi put pominje 16. augusta 1361. kada je Gojko Čepić iz Busovače predao 15 tona gvožđa Johanu Rombaldu Bonu.  Datum kada je prvi put spomenuta Busovača u zapisima i danas je obilježen kao onaj u kojem će Busovača svake godine evaluirati svoj rad, 16. augusta se obilježava Dan općine. Po tvrdnjama historičara, prvi tragovi prisustva ljudi na ovom prostoru sa sigurnošću se mogu smjestiti u Neolitik (mlađe kameno doba). Na mjestu današnje Busovače, za vrijeme Rimske imperije, u trećem i četvrtom stoljeću nove ere, formiralo se i egzistiralo naselje po imenu Baloje. Potvrdu ove tvrdnje nalazimo u pronalasku ilirskog srebrenog novca Apolonije, na području Kaonika, koji se čuva u Zemaljskom muzeju BiH. Prema popisu stanovništva 2013. godine, Busovača se sastoji od naselja: Bare, Bukovci, Buselji, Busovača, Carica, Dobraljevo, Dolac, Donja Rovna, Gornja Rovna, Grablje, Granice, Gusti Grab, Hozanovići, Hrasno, Javor, Jazvine, Jelinak, Kaćuni, Kaonik, Katići, Kovačevac, Krčevine, Krvavičići, Kula, Kupres, Lončari, Mehurići, Merdani, Mihaljevići, Milavice, Nezirovići, Očehnići, Oselište, Podbare, Podjele, Podstijena, Polje, Prosje, Putiš, Ravan, Skradno, Solakovići, Strane, Stubica, Šudine, Turići i Zarače sa ukupno 17.910 stanovnika. Da je Busovača bogata i rijekama, potocima i izvorima, dokazuje činjenica da kroz teritoriju općine Busovača protiču četiri rijeke: Lašva, Kozica, Ivančica i Klokotnica.

Izvori: https://popis.gov.ba/ (05.03.2021); knjiga “BUSOVAČKO NE 1992-1995”, poglavlje “Lična karta Busovače”, str. 19-23, Štamparija Fojnica d.d, izdanje 2017. godine.